O nas


Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wdrożenia zasad i utrzymania wysokich standardów zrównoważonego rozwoju w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw poprzez wypracowanie opłacalnych ekonomicznie mechanizmów, technologii i procedur oraz promowanie i popularyzacje wiedzy w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oszczędności energii i pozostałych aspektów ochrony środowiska oraz organizowanie ruchu społecznego wokół celów stowarzyszenia.


Realizacja celów


1.      Organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji, pokazów, zajęć szkoleniowych mających na celu popularyzację i zwiększanie wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oszczędności energii i pozostałych aspektów ochrony środowiska.

2.      Inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i badawczo rozwojowych w obszarach funkcjonowania klastrów   

3.      Ułatwianie kontaktów między członkami klastra i promowanie wiedzy dotyczącej planowania projektów, w tym również projektów wspólnych – konsorcjalnych.

4.      Wsparcie członków klastra w  pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na realizację projektów

5.      Wspieranie współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych w celu realizacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych

6.      Współpracę z samorządami, organizacjami związkowymi, społecznymi i ekonomicznymi, instytucjami państwowymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi 

8.      Nawiązywanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi 

9.      Udzielania wsparcia intelektualnego i materialnego studentów szkół wyższych na kierunkach związanych z dziedziną wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

      Prezentowania stanowiska Stowarzyszenia w kręgach politycznych i organizacjach gospodarczych w istotnych sprawach dotyczących dziedziny 

      Podejmowanie działań zmierzających do uczestnictwa przez Stowarzyszenie w uzgadnianiu podstawowych ustaleń w zakresie związanych dziedzina wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oszczędności energii i ochrony środowiska, edukacji i ekonomii w rządzie, w ministerstwach, komisjach sejmowych


Dane firmowe


Stowarzyszenie KLASTER 4E

Adres: Złota 9 1400-019 Warszawa

Tel: +48.45 00 96 966

NIP: 5252753670


Adres korespondencyjny


Stowarzyszenie KLASTER 4E


Formularz kontaktowy


 ______  ______ __  __   ___  
 /_  _// /_  _// \ \\ / //  / _ \\ 
 `-| |,-  -| ||-  \ \/ //  | / \ || 
  | ||   _| ||_  \ //  | \_/ || 
  |_||  /_____//  \//   \___// 
  `-`'  `-----`   `    `---`